• Sport

    Spännande nya sporter

    Det kommer ständigt rapporter om att nya annorlunda sporter har utvecklats ute i världen. Vissa av dessa blir framgångsrika med många utövare men desto fler stannar vid att endast förbli en annorlunda hobby som inte får nationellt eller internationellt erkännande. Vad som bidrar till att en ny sport får stor genomslagskraft är varierande men ofta är dessa en förgrening av en redan existerande sport, såsom fotboll, hockey eller tennis till exempel. De som utövar dessa nya sporter har oftast inga större planer på att bli framgångsrika inom sporten utan utövar dem för nöjes skull och för att hålla sig i form. Undervattenssporter En av dessa nya former av hockey är…